آموزش پروتکل Go Back N در شبکه های کامپیوتری

198

در این ویدیو به بررسی پروتکل Go Back N در شبکه های کامپیوتری می پردازیم. این پروتکل بیشتر در لایه دوم مدل OSI (پیوند داده) شبکه های کامپیوتری کاربرد دارد؛ در ازای دریافت هر packet از سوی ارسال کننده، دریافت کننده می بایست یک رسید ACK ارسال نماید و در صورت عدم دریافت قطعه مربوطه رسید NAK ارسال شده و کل پنجره از ابتدای خطا دوباره ارسال می شود.