وزیر ارتباطات: مردم به اپلیکیشن های داخلی اعتماد ندارند

369

مهندس جهرمی وزیر ارتباطات، از میزان اعتماد مردم به پیام رسان های داخلی، آینده تلگرام و میزان ضرر و زیان ناشی از فیلترینگ میگوید...