شهید بهشتی در نگاه مقام معظم رهبری

602
بیانات مقام معظم رهبری درمورد حادثه‌ی بمب گذاری دقتر حزب جمهوری و شهادت آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ نفر از اعضای این حزب تهیه شده توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق مدیریت حمایت و پشتیبانی فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز
pixel