مطالعه در سن 90 سالگی بدون عینک مطالعه : داستان پدر دکتر حق پرست

246
پدر من در سن 90 سالگی دچار گیر چشمی نشده است و اهل آموختن مطالب جدید و مطالعه است. آموختن مطالب جدید و بازیهای فکری ورزش مغز و روح انسان هستند و در پیشگیری از ابتلا به آلزایمر و پارکینسون بسیار موثر هستند. البته در کنار تغذیه طبیعی و رعایت سبک طبیعی زندگی و آرامش روح. دکتر حق پرست سخنران انگیزشی و مروج معنا درمانی و طبیعت درمانی
pixel