یادگیری عمیق در مجموعه جامع یادگیری ماشین و داده کاوی با پایتون

143

برای اطلاعات بیشتر و دیدن نمونه های دیگر، و همچنین تهیه مجموعه به سایت shop.miladshiri.ir مراجعه کنید.