تشکیل خوانواده ادیت های خودم (اول توضیحات بعد ویدیو )

752

من فکر میکنم اولین خوانوادی ادیتی رو تشکیل دادم که خودم ادیتاشو درست کردم البته (فکر کنم ) و شما هم میتونید تشیکیل بدیم من یهو به ذهنم رسید و لطفا نگید نمیشه یا اینا و فوش و دربری هم ممنون هرکی یه شخصیت بر داره و دوباره هم میگم دری بری ممنوععععععع

❤Tiffany❤
❤Tiffany❤ 479 دنبال کننده
ترتیب نمایش
ⓟⓐⓝⓘⓩ

ⓟⓐⓝⓘⓩ

5 ماه پیش
عه منم ادیت میکنم ادیتم عالیه
❤Tiffany❤
❤Tiffany❤ چه خوب
❤Tiffany❤

❤Tiffany❤

11 ماه پیش
پر شده دیگه همه شخصیت ها
❤Tiffany❤

❤Tiffany❤

11 ماه پیش
همه پر شدن دیگه شخصیت نداریم
❤Tiffany❤

❤Tiffany❤

11 ماه پیش
رارا خودمم ولی شاینی رو ور میدارم و تو رارا میشی
❤Tiffany❤

❤Tiffany❤

11 ماه پیش
شرمنده ولی فقط شاینی کویین مونده
نمایش بیشتر دیدگاه ها