فرآیند احتراق داخلی موتور

225
مستر امیرحسین
مستر امیرحسین 7 دنبال‌ کننده

فرآیند احتراق داخلی موتور از نمای نزدیک عملکرد موتور اغلب خودروهای بنزینی سبک شبیه به هم است و در همه آنها موتور خودرو، نیروی حاصل از انفجار بنزین در محفظه احتراق را به نیروی دورانی (گشتاور) تبدیل می کند.