گاو کوسه: Carcharhinus leucas

105

گاوکوسه (نام علمی: Carcharhinus leucas) که در استان‌های ساحلی جنوبی، اسامی گوناگونی دارد مثل سیستان و بلوچستان: مشک، پِشک، نَرمانی، پاگاس، پِیشو، وَروک، پَری. بوشهر: بمبک، هرمزگان:کولی. این کوسه به راحتی از آب شور وارد آب شیرین می‌شود، و در گذشته در رود کارون هم دیده شده است. ◄ اطلاعات بیشتر: http://fishbase.ir/species/persiangulf_gulf_of_oman/Carcharhinus-leucas.html

pixel