ورود انگل‌های مالاریا به بدن موش با نیش پشه آنوفل

1,660
برگزیدگان مسابقات فیلم و تایم لپس میکروسکوپی نیکون ورود انگل‌های مالاریا به بدن موش با نیش پشه آنوفل
pixel