آموزش کاشت پیاز زنبق در گلدان

10,146

در این آموزش کوتاه چگونگی کاشت پیاز زنبق داده شده که البته میتوانید برای اکثر پیازها از جمله نرگس هم به همین روش اقدام کنید برای خرید انواع پیازهای گل با کیفیت عالی و دیدن آموزش های به سایت BAZRCO.IR مراجعه شود