عمل جراحی تعویض مفصل زانو

999
در عمل تعویض مفصل زانو قسمتی از استخوان و غضروف پایین ترین بخش استخوان ران و بالاترین بخش استخوان ساق و قسمت پشتی استخوان کشکک خارج شده و به جای آنها مفصل مصنوعی که قسمت هایی از آن فلز و قسمتی دیگر نوعی پلاستیک بسیار مقاوم است قرار میگیرد. بیمارستان راضیه فیروز تلفن:03432228484 اینستاگرام: RF_HOSPITAL@
pixel