ساخت خودرو کنترلی در درس کار و فناوری

425
در کارگاه درس کار و فناوری ، دبیر مربوطه توانسته است دانش آموزان را به خلاقیت و ابتکار دعوت کند تا جایی که آنها بتوانند خوروی کنترلی دست ساز بسازند که بجز گیربکس و جا باطری ، باقی قسمت های آن را با دستان خودشان بسازند.
pixel