پایان جشنواره چهاردهم رادیو و اجلاس ششم صدا

173

مهمانان ویژه اجلاس جهانی صدا شامل مدیران و برنامه سازان ارشد رادیویی دنیا با رئیس رسانه ملی دیدار کردند.

پارس تودی
پارس تودی 353 دنبال کننده