ریاضی نهم ، فصل دوم ، درس 3 : قدر مطلق و محاسبه تقریبی

1,708
در این فیلم ما به تعریف قدرمطلق و محاسبه تقریبی می پردازیم . این آموزش ها به صورت ساده وروان و بر اساس آخرین تغییرات کتاب درسی طراحی شده است . برای دریافت فیلم کامل دوره آموزشی به لینک زیرمراجعه نمایید . https://faranesh.com/education/18368-riazi9film-amoozeshinohom
pixel