آموزش مقدماتی سالیدورکس solidworks- جلسه نهم

67
آموزش مقدماتی سالیدورک solidworks ، ترسم مهره، ترسم پیچ، درس کاربرد نرم افزار،آموزش مجازی آموزشکده فنی و حرفه ای شهید جباریان همدان، رشته مکانیک
pixel