حرکت فوق سریع با ابر رساناها با انرژی کم

1,431
در این ویدیو حرکت فوق العاده حیرت آور خودرو یا قطار روی ریل با کمک ابر رسانه ها را مشاهده میکنیم... به شبکه هواداران یادگیری با طعم لذت بپیوندید instagram.com/aliabdolali.ir
pixel