پاک کننده آرایش چشم سینره - میسلار واتر

91

روش مصرف پاک کننده آرایش چشم سینره - میسلار واتر: پنبه را به مقدار مناسبی از پاک کننده آرایش چشم سینره آغشته نمایید. چشم هارا ببندید و با ملایمت بر روی نواحی آرایش شده بکشید.

سینره 125 دنبال کننده
pixel