کشتی فرنگی | 82 ک.گ | عبدولی (ایران) مقابل شکریوبا (اوکراین)

263
یا مهدی(عج) 17.3 هزار دنبال کننده
pixel