سنگین‌ترین جراحی قلب باز بر روی نوزاد ۱۴۰۰ گرمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

872
سنگین‌ترین جراحی قلب باز بر روی نوزاد ۱۴۰۰ گرمی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
pixel