قفل گذاری اینترنتی فایل ها و فیلم ها توسط COPYNA

166

توسط نرم افزار کپینا می توانید بر روی فیلم ها و فایل های خود قفل اینترنتی قرار دهید. نرم افزار کپینا جدید ترین نرم افزار موجود در ایران است که با استفاده از خلاقیت بسیار زیاد ، به شما کمک می کند که از فایل ها و فیلم های تولید خود درامد خوبی داشته باشید بدون اینکه نگران منتشر شدن غیرقانونی آنها باشید. جهت کسب اطلاعات بیشتر به copyna.ir مراجعه نمایید .

filimo
ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک