برنامه خانواده

72

سری جدید برنامه خانواده، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت ۱۱:۱۵ از شبکه اشراق پخش می شود. این برنامه دارای آیتم هایی نظیر یک روز یک تجربه، گل های آپارتمانی، بخش کارشناسی، گفتگوی صمیمی، هنرهای دستی، دنیای کودکانه و ... می باشد. سال تولید: ۱۳۹۸

pixel