مشق من برای کلاس -s- مدرسه ی کیپاپ

111

ببخشید تو رو خدا خیلی بد شد گفتم انجام بدم ک اشتباهی نشه ❤چون کلاسم عزیزم امیدولرم نمره بدی

۱ ماه پیش