کهن پیشه ها _ کلاه نمدی

2,329

این مجموعه در ارتباط با هنرها، پیشه ها و حرفه های قدیمی و سنتی تهیه شده است، هر قسمت به حرفه ای خاص اختصاص دارد که در آن از تاریخچه و مراحل مختلف در این حرفه اطلاعاتی داده می شود. موضوع این قسمت : کلاه نمدی