سینما حقیقت; ط ب ت

790

فیلم مستند «ط به ت» ساخته امیرهادی ملک اسماعیلی، روایتی مستند از تاریخ ۲۰۰ ساله میدان حسن آباد تهران است و خاطرات مشترک اهالی این منطقه را مرور می کند. شنبه 2 مرداد ساعت 21 بیننده این برنامه باشید

شبکه مستند
شبکه مستند 1.7 هزار دنبال کننده