خودتو باور داشته باش(نیک وجیچیچ)

609
‍ ☘️ برای کسانی که نمی توانند شکرگزاری کنند ☘️ برای کسانی که غر می زنند. ☘️ برای کسانی که بهانه دارند که نمی توانند. ☘️ "نیک وجیچیچ" کسی که بارها در موردش در فایلهای صوتیم گفتم. اسطوره ای تمام عیار
انگاشته
%91
کارگردان: کریستوفر نولان مدت زمان: 2 ساعت و 27 دقیقه
انگاشته
pixel