دموی کارت ویزیت مجازی

438

با اسکن کد کیو آر هوشمند توسط تلفن همراه میتوان به کارت ویزیت مجازی و آنلاین دسترسی پیدا نمود. ثبت و صدور کارت ویزیت مجازی در سامانه کیو آر ایران کد برای عموم امکان پذیر است.