تعزیه شهادت امام حسین (ع) قسمت قیس و وزیر روستای برغمد محرم 98

715

مجموعه فرهنگی مذهبی بنی هاشم برغمد - محرم 98 تعزیه شهادت امام حسین (ع) امیر صفری (امام حسین) جواد جوادی (قیس) سیدرسول امینی (وزیر) حسینیه حضرت سیدالشهداء روستای برغمد

pixel