دکتر سرکشیک زاده و تطبیق سوالات احتمالی با سوالات کنکور

425

برنامه ونوس شبکه یک سیما با حضور دکتر سرکشیک زاده و تطبیق سوالات احتمالی با سوالات کنکور سراسری 23 خرداد به روی آنتن رفت