خاطره اول، همراه با منوچهر دهقان

361

وقتی همراه اول جانشان را نجات داد

همراه اول
همراه اول 1.8 هزار دنبال کننده