منهول پلی اتیلن کیان صنعت پاسارگاد | مراحل نصب منهول 1 www.kspcor.com

988

مراحل نصب منهول:1-نشلنه گذاری منهول جهت سوراخ نمودن محل لوله ورودی منهول و لوله خروجی منهول برای کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت شرکت کیان صنعت پاسارگاد به آدرس زیر مراجعه کنید: https://www.kspcor.com