انیمیشن رالف اینترنت را خراب می کند

493

داستان انیمیشن "رالف اینترنت را خراب می کند" ادامه داستان قسمت اول رالف خرابکار است. در این قسمت که ۶ سال از وقایعی قسمت اول گذشته است ردیاب یک وای فای، پای رالف و ونلوپ را به ماجرای دیگری باز می کند.