مکالمه زبان انگلیسی در دو ماه قسمت سوم

1,287

فیلم های آموزش مکالمه زبان انگلیسی در دو ماه توسط مهندس زرین کارشناس ارشد نرم افزار آموزش داده می شود در این دوره با یک نرم افزار فوق العاده مکالمه زبان انگلیسی را فرا می گیرد این نرم افزار با بهترین شیوه ضبط صدا ومکالمه دو نفره (یعنی شما و نرم افزار) به مکالمه زبان می پردازد که مهندس زرین از ابتدا تا انتها به شما آموزش های لازم با نرم افزار می دهد.