زبان خدا

125

يكی از آموزش های اشتباهی كه به ما داده شده اينه كه هيچ وقت نبايد حرف بحثی رو که با كسی برامون پيش اومده به خونه ببريم. به ما ياد دادن كه اگر كسی چيزی بهت گفت سريع جوابش رو بده و يا به اشتباه ميگن كه "كلوخ انداز را پاداش سنگ است". اما واقعيت چيز ديگه‌ایه. سكوت موثرترين پاسخیه كه میشه به هياهوی عده‌ای داد. سكوت بهترين پاسخ به بسياری از درخواست هاست. سكوت صدای زيبای خداست. هر وقت توان اين رو داشته باشید كه سكوت كنيد، فريادتون از هميشه بلندتر، رساتر و موثرتر میشه.

قانون صفرم
قانون صفرم 5 دنبال کننده