مهدی آذر یزدی / کتاب دهه شصتی ها

248

به یاد مرحوم مهدی اذر یزدی ﻣﻬﺪﯼ ﺁﺫﺭ ﯾﺰﺩﯼ ‏( ﺯﺍﺩﻩٔ ۲۷ ﺍﺳﻔﻨﺪ ۱۳۰۰ ﺩﺭ ﯾﺰﺩ ‏[ ۱ ‏] - ۱۸ ﺗﯿﺮ ۱۳۸۸ ‏) ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﻩٔ ﮐﻮﺩﮎ ﻭ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﺍﻫﻞ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﻮﺩ . ﺍﻭ ﻫﺮﮔﺰ ﺍﺯ

۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩
۩ ۩ ۩ ((-BEST-VIDEO-)) ۩ ۩ ۩ 32.7 هزار دنبال کننده