معرفی کلینیک شنوایی، تعادل و تجویز سمعک بهار

753

کلینیک شنوایی، تعادل و تجویز سمعک بهار در راستای اطلاع رسانی به پزشکان و متخصصین محترم، و همچنین عموم مردم عزیز اقدام به تولید ویدئو جهت معرفی خود نموده است. این ویدئو شامل معرفی نحوه ارزیابی ها و درمان می باشد. در کلینیک بهار سعی ما بر این است با استفاده از تجهیزات روزدنیا و همچنین نظرات موثر شما کیفیت عملکرد خود را به بالاترین سطح ممکن برسانیم. /// www.SamakBahar.com