قِسمَت!!!

30

به دفتر #خاطرات #نگاه میکنم و #اسم #تو را میبینم. تو همانی که #من نوشته بودم بی تو میمیرم، پس همیشه کنارم بمان ولی تو #چشم بر من بستی و تمام شد تمام #رویا های من

ناممکن 0 دنبال کننده
pixel