5 مسابقه برتر کیمی رایکونن با تیم فراری

484

فرمول یک ایران - به بهانه ی خروج کیمی رایکونن از تیم فراری و پیوستنش به سائوبر در 2019 ویدیویی از 5 مسابقه برتر مرد یخی با تیم ایتالیایی را آماده کرده ایم... F1IRAN.COM تنها مرجع تخصصی فرمول یک و موتوراسپورت در ایران