تطبیق قانون بانكداری بدون ربا با تحریرالوسیله امام ره

183

ماجرای تطبیق قانون بانكداری بدون ربا با تحریرالوسیله امام (ره) بر اساس مدل كینز

apple2016

apple2016

2 سال پیش
از مرحوم علامه بیشتر فیلم بذارید
سیدمهدی موسوی موشّح
سیدمهدی موسوی موشّح تشكر از حُسن نظر و توجه تان. چشم إن شاءالله.