قسمت 61 ؛ سریال « معمای شاه » با زیرنویس انگلیسی

1,448

رونمایی از شاه میانسال در معمای شاه ؛ در این قسمت بازی «امیر مهدی کیا» در نقش میانسالی محمد رضا پهلوی آغاز می شود.به بهانه آغاز بخش میانسالی بازی محمد رضا پهلوی، کل اتفاق های رخ داده در این سریال از ابتدا تا بخشی از سریال مرور می شود. همچنین سریال با عبور از اتفاق های حدفاصل سال 1344 تا 1349 به این مقطع زمانی می رسد. 2373