کانکس مواقع بحران

195
ساخت و تولید کانکس مواقع بحران با قابلیت مونتاژ سریع در محل و ویژه اسکان افراد بحران دیده در مواقع زلزله و سیل و .... 09122251676
pixel