آموزش نصب کف کاذب (soluflex)

1,713
آدسا - نماینده لگراند 5 دنبال‌ کننده
1,713 بازدید
اشتراک گذاری
اﺯﻳﻚ ﺳﻄﺢ ﺗﻤﻴﺰ ﺧﺸﻚ ﻭ ﺻﺎﻑ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﺴﻄﺢ ﻭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﮔﺴﺘﺮﺩﻥ ﻓﺮﺵ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ ﺍﻳﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺁﻥﺭا ﻣﺴﻄﺢ ﻭﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﻤﺎﻳﺪ (ﻫﻤﻮﺍﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﺷﺮﻁ ﺍﺳﺖ) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻣﺤﻴﻂ ﺭﺍ ﻓﺮﺵ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﺳﻮﻟﻮﻓﻠﻜﺲ ﺭﺍ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﻧﺼﺐ ﻛﻨﻴﺪ ﺯﻳﺮﺍ ﺍﻳﻦ ﻛﺎﺭ ﺑﻪ ﺁكوﺳﺘﻴﻚ ﺑﻮﺩﻥ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﻴﻜﻨد. ﺍﺯ ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺷﺮﻭﻉ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻛﺎﺷﻲ ﻫﺎ ﺭﺍﺭﻭﻱ ﭘﺎﻳﻪ ﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﻴﺪ ﻭ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﻛﺎﺷﻲ ﻭ ﺩﻳﻮﺍر 10 سانت فاصله (برای انبساط ) قرار دهید. ﺣﺎﻝ ﻣﻴﺘﻮﺍﻧﻴﺪ
pixel