لوریس چکناواریان درباهمستان ، تاریخ پخش: 970618

67

، برنامه باهمستان، شبکه جهانی جام جم، موضوع: گفتگو با لوریس چکناواریان ، تاریخ پخش: 970618 ، کد ویدیو: 6057