راهکارهای رفتار والدین در روزهای کرونا، هر خانه یک مدرسه (3)

5,719
دفتر یونیسف در ایران این مجموعه را در ماه ژوئن، ماه #فرزندپروری، تولید کرده است. هدف این ویدئوها آموزش نوع رفتار با کودکان در دوران همه‌گیری کرونا است.
pixel