شاید که رد پای او این دو رو بر باشد ...

356

شعر خوانی جناب آقای روح الله گائینی در محفل حجره های ساحلی با موضوع مسیحای بحرین (شیخ عیسی قاسم) قم: نگارستان اشراق

Eshragh
Eshragh 122 دنبال کننده