ارائه خدمات مرکز داده مبین نت به کافه بازار

260

کافه بازار با سه رویکرد بالاترین ضریب دسترسی، بیشترین سطح امنیت و بهترین پشتیبانی، دیتاسنترهای مختلفی را در سطح کشور ارزیابی نمود که از این بین دیتاسنتر مبین نت واجد کلیه ی شرایط مورد نظر این شرکت بود.