داغترین‌ها: #اربعین

ترسیم تصاویر برداری از تصاویر نقشه‌بیتی در نرم افزار Adobe Illustrator

75
سکانس 19- ترسیم تصاویر برداری از تصاویر نقشه‌بیتی کتاب تولید محتوای الکترونیک و برنامه سازی مطالب بیان شده قفل کردن تصویر با استفاده از گزینه Lock در منوی Object ایجاد مسیر نرم هموار در بخش Fidelity ترسیم تصاویر برداری از تصاویر نقشه‌بیتی
pixel