معرفی دستگاه سنگبری لینرگاید صد صنعت در پروژه بازار تهران

20

در این ویدئو شما دستگاه سنگبری لینرگاید 2متری قابل حمل صد صنعت را در پروژه بازار تهران مشاهده می کنید که در حال کار است. در ادامه عملکرد این دستگاه نیز به شما نشان داده خواهد شد.

صد صنعت
صد صنعت 1 دنبال کننده