شهردار تهران در نشست با اصحاب رسانه:رای ماده ۱۰۰ برای ایران‌مال صادر شده

359
وحید اشتری، فعال رسانه‌ای: پرونده ایران‌مال با تخلفات مختلفی که گفته میشد وجود دارد، چگونه بسته شد؟ حناچی، شهردار تهران: رای کمیسیون ماده ۱۰۰ برای پرونده ایران‌مال صادر شده و پیگیر ماجرای قیمت زمین هستیم؛ در صورت سهامی عام شدن ایران‌مال، برای حل مشکلات، حداکثر کمک را انجام می‌دهیم.
Shahragency 55 دنبال کننده
pixel