مداحی کربلایی اتابک عبدالهی از شهید سردار قاسم سلیمانی در هیئت انصارالشهدا مرند

381

مداحی بینظیر کربلایی اتابک عبدالهی اردبیلی در مراسم افتتاح هیئت انصار الشهدا مرند و مراسم اربعین شهید سردار حاج قاسم سلیمانی

pixel