گفتگوی مدیرعامل خیریه در رابطه با فعالیت های کرونا در برنامه کنارتم هموطن

173
فعالیت های خیریه در موضوع مقابله با کرونا اعم از : 1_پخش مواد ضد عفونی کننده و آموزش مسائل بهداشتی در مناطق کم برخوردار تهران 2_آموزش مسائل بهداشتی و پخش مواد شوینده و ضد عفونی کننده در مراکز کارتن خوابی 3_تولید ۴۰ هزار ماسک 4_ضد عفونی مراکز نگهداری توسط داوطلبین عزیز
3 ماه پیش
pixel